Hvorfor en Grøn Grundlov?

De fleste lande har grønne bestemmelser i deres forfatninger. Tyskland har det. Sverige har det. Norge har det. Ja faktisk er der ca. 150 lande, som har grønne forfatninger. Men, Danmark har ingen Grøn Grundlov. Miljø, natur og klima er et grundlovs-anliggende. Derfor ønsker vi en Grøn Grundlov.

At indånde ren luft og drikke rent vand burde være rettigheder på lige linje med ligestilling og adgang til uddannelse. Det er livsnødvendigt for vores eksistens og for en fri tilværelse, som er det endelige mål for enhver demokratisk retsstat. 

Det er et samfundsanliggende, da det er et offentligt gode, der er grundlaget for det almene vel. At sikre fornuftig brug af vores natur og ressourcer er en fælles pligt, derunder en pligt for staten, på samme måde som pligten til at sikre frie demokratiske valg og velfungerende uafhængige domstole.

Studier har vist, at en Grøn Grundlov rent faktisk gør en forskel. Der er påvist en 15% forbedring af miljøet i lande med grønne forfatninger.

Vi ser det som vores pligt over for de kommende generationer at sikre, at miljøet, naturen og klimaet gives videre i en ordentlig stand. Regeringer, folketing og folkestemninger kommer og går, men vores ansvar for fremtiden er for evigt.

En Grøn Grundlov er en generationskontrakt, der kan blive den røde tråd i Danmarks grønne omstilling.


Fem ambitiøse principper for en Grøn Grundlov

Image

Retten til ren luft

Luften er livsnødvendig for vores biologiske processer.

Den danske luftkvalitet er forbedret markant de seneste årtier gennem målrettede tiltag.

Faktisk er mængden af forurenende stoffer i luften reduceret med 60% siden 2000, men luftforurening koster stadig 4.200 dødsfald og 79 mia. kr. om året.

En Grøn Grundlov kan hjælpe med at indfri denne værdi og gøre Danmark til foregangsland i den internationale kamp for ren luft

Image

Retten til rent drikkevand

Vand understøtter al liv på jorden.

Selvom vi stadig kan være stolte af den danske drikkevandkvalitet, skal vi forebygge, mens vi kan. 10% af grundvandsprøverne indeholder for mange pesticider og 40% for meget nitrat.

En Grøn Grundlov kan være med til at sikre dansk drikkevand, der bliver en vigtig ressource i en fremtid med global mangel på rent drikkevand

Image

Retten til ren mad

Mad giver os næring og understøtter vores eksistens.

I Danmark har vi en af verdens bedste fødevarekontroller og sundeste fødevareindustrier, men der er stadig 200.000 fødevarerelaterede sygdomstilfælde årligt. Samtidig er der en social skævvridning i adgangen til mad – fx koster økologi ca. 40-50% mere end konventionel mad.

En Grøn Grundlov kan fremme Danmarks position som ledende fødevareproducent ved at hæve barren internationalt og tage lederskab på fremtidige udfordringer som antibiotikaresistens

Image

Retten til en mangfoldig natur

Ud over at være af æstetisk og kulturel værdi, understøtter den danske natur produktive aktiviteter for flere milliarder kroner hvert år, da vi bl.a. bruger den til råmaterialer, bestøvning, udvikling af medicin, affaldsnedbrydning, opsamling og rensning af vand, sikring mod klima og vejrkatastrofer samt menneskelig rekreation.

Desværre har Danmark de seneste 100 år mistet 30% af sine naturområder, og 25% af arterne er i dag udryddelsestruede.

En Grøn Grundlov vil hjælpe med at beskytte naturen og dermed beskytte vores langsigtede velvære og velstand


Image

Retten til et bæredygtigt klima

Klima er udråbt til at være vores generations største udfordring – et globalt problem, som også kræver lokal handling.

Danmark skal reducere CO2-emissionerne med 70% i 2030, være CO2-neutral i 2050 og formentlig CO2-negativ i tiden derefter.

En Grøn Grundlov vil sikre en langvarig klimaindsats, forstærke en mere detaljeret klimalov og fremme Danmarks mulighed for at blive en internationalt ledende eksportør af klimaløsninger
Grundloven er ikke ændret siden 1953

Grundloven bør og er historisk set blevet tilpasset de største samfundsmæssige ændringer

Image

Vi støtter en Grøn Grundlov

Image

"Vi skylder de fremtidige generationer en grundlov, der tager hånd om vores natur og klima"
- Mads Nipper, adm. direktør, Grundfos


Image
Image

"En grøn grundlov er nødvendig for naturen. Det er moralsk rigtigt for kommende generationer. Og det kan også blive en god forretning for danske virksomheder"
- Anders Fæste, Managing Partner, Boston Consulting Group i Danmark


Image
Image

"Vi støtter en grøn grundlov fordi det er afgørende vigtigt, at vi med vores forfatning sikrer naturens grundlæggende ret i selv. Hermed sikrer vi fremtidige generationers ret til et godt miljø. Derudover kan vi se, at det giver ret til prøve naturens rettigheder ved Højesteret i lande, der en paragraf om naturens ret. I Holland har en højesteretsdom f.eks. pålagt regeringen at øge sit klimamål."
- Maria Reumert Gjerding; præsident, Danmarks Naturfredningsforening


Image
Image

"Kampen for klimaet er den nye folkebevægelse – overalt i verden kæmper folk for klimaet, men Danmark er et af de eneste lande i Europa der ikke har forankret miljø og klimabestemmelser i vores grundlov. Derfor er det helt afgørende at vi også i Danmark får ind i folkets lov at vi skal passe på naturen og klimaet"
- Peter Christiansen, Sekretariatsleder, Globalt Fokus


ImageVi inviterer alle til at støtte en Grøn Grundlov.

Samarbejdet for en Grøn Grundlov udløber af Folkemødet 2019, hvor en håndfuld virksomheder, organisationer, tilhørere og folketingsmedlemmer indledte diskussionen om en Grøn Grundlov over to dage. Forløbet blev dækket af Altinget.

Nu bygger vi en koalition, der skal bane vejen for en Grøn Grundlov.