Vi støtter en Grøn Grundlov

Image

Mads Nipper, CEO i Ørsted

"Vi skylder de fremtidige generationer en grundlov, der tager hånd om vores natur og klima."

Image

Anders Fæste, Managing Partner i Boston Consulting Group i Danmark

"En grøn grundlov er nødvendig for naturen. Det er moralsk rigtigt for kommende generationer. Og det kan også blive en god forretning for danske virksomheder."

Image

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

"Vi støtter en grøn grundlov fordi det er afgørende vigtigt, at vi med vores forfatning sikrer naturens grundlæggende ret i selv. Hermed sikrer vi fremtidige generationers ret til et godt miljø. Derudover kan vi se, at det giver ret til prøve naturens rettigheder ved Højesteret i lande, der en paragraf om naturens ret. I Holland har en højesteretsdom f.eks. pålagt regeringen at øge sit klimamål."

Image

Birgitte Qvist-Sørensen, generalsektretær i Folkekirkens Nødhjælp

”At Danmarks udvikling skal være bæredygtig er der ikke nogen tvivl om, og at det er markeret i vores grundlov bør derfor være en selvfølge. Når vi taler om bæredygtighed er vi nødt til at tænke globalt, og hvis vi ønsker at andre lande skal tage grøn omstilling seriøst, må vi selv være det gode eksempel”

Image

Peter Christiansen, Sekretariatsleder i Globalt Fokus

"Kampen for klimaet er den nye folkebevægelse – overalt i verden kæmper folk for klimaet, men Danmark er et af de eneste lande i Europa der ikke har forankret miljø og klimabestemmelser i vores grundlov. Derfor er det helt afgørende at vi også i Danmark får ind i folkets lov at vi skal passe på naturen og klimaet."

Image

Niels Duedahl, adm. direktør i Norlys

"Ligestilling mellem kønnene, skolegang og basale frihedsrettigheder. Grundloven har ændret og udviklet vores samfund til det Danmark vi kender og holder af. Klimaet og vores natur skal nu sikres samme fundamentale rettigheder. En grønnere grundlov er et lille bidrag til at vores børnebørn sikres rent drikkevand, en mangfoldig natur og et bæredygtigt klima."

Image

Rune Stephansen, adm. direktør i Ege Carpets

”I Danmark har virksomheder taget bæredygtighed til sig, men klimaet har brug for, at man også fra politisk hold forpligtes til at arbejde for en bæredygtig fremtid”

Image

Thomas Høgenhaven, Managing Partner i Planetary Impact Ventures

”Det er ikke en lille ting at ændre Grundloven. Men det er alligevel på tide at gøre Grundloven grøn for at skabe en generationskontrakt, der er fair og bindende for kommende generationer."

Image

Torben Damgaard Nielsen, medstifter og direktør i Chainge.dk

"For os er bæredygtighed i tanke og handling grundlaget for vores virksomhed. I de rammer vi lever og arbejder i, er en reel grøn grundlov en retfærdig naturlighed, vi som forældre og børn i Danmark vil drage fordel af nu og i fremtiden. En reel grøn grundlov kan og skal ikke vente på det næste klimavalg. Den vil guide og tilskynde os i arbejdet med den grønne omstilling."

Image

Anders Bang Kiertzner, Director i Lendager TCW

Miljøet er vores fælles privilegium og ansvar. Det er forudsætningen for, at vi som mennesker, samfund og forretninger kan trives. Desværre har vi glemt dette og er nu godt i gang med at sætte både vores natur såvel som kommende generationer og samfunds ve og vel over styr. Det skal vi i fællesskab have rettet op på, og derfor støtter vi en grøn grundlov, der værner om det privilegium, miljøet er."

Image

Katja Grothe-Eberhardt, stifter og adm. direktør i Klimate

"Vi kan ikke ignorere størrelsen på klimakrisen længere. Fremtidige generationer har ret til at vi handler nu. Den Grønne Grundlov vil sikre grundlæggende rettigheder til vores børn og børnebørn, som alt for længe er blevet taget for givet i Danmark. Det støtter vi 100% op om."

Image

Magnus Nørbo, stifter og adm. direktør i Legacy

“En grøn grundlov vil tilskynde arbejdet med den grønne omstilling. Konkrete klima- og miljømæssige rettigheder kan give små og mellemstore virksomheder værktøjerne til at gøre bæredygtighed til en god forretning. En Grøn Grundlov kan blive en sejr for virksomheder, fremtidige generationer og for klimaet.”

Image

Christian Øhlers, adm. direktør i Dannebrog Invest

”Tiden er moden til en modernisering af Grundloven, så der også indarbejdes grundlæggende miljømæssige rettigheder – til gavn for kommende generationer.”

Image

Emil Stigsgaard Fuglsang, medstifter af Matter

“Retten til at vokse op uden en klimagæld fra tidligere generationer bør være ligeså grundlæggende som retten til at ytre og forsamle sig. Derfor er det på tide, at vi får en grøn grundlov.”

Image

Frederik van Deurs, adm. direktør i Green Innovation Group

"Den grønne omstilling er den vigtigste mission i vores levetid, derfor skal vi have en grøn grundlov."

Image

Oliver Martinsen, direktør i Climaider

"Bæredygtighed bør ikke bare være op til skiftende regeringer og folkestemninger. En grøn grundlov skal sikre natur og klima igennem mange generationer og forpligte politikere til at tage en sund klode lige så seriøst som andre fundamentale rettigheder som ytrings- og forsamlingsfrihed."

Image

Vigga Svensson, medstifter og adm. direktør i Continued Fashion

"Grundloven fortæller os, hvilket land vi ønsker at leve i og lade vores børn overtage. Derfor er det på høje tid, at Den Danske Grundlov bliver udvidet til at omhandle klima, miljø og biodiversitet. Slut med skåltaler og politiske hensigtserklæringer - ind med bindende og grundlæggende rettigheder der lyser langt ud i fremtiden."

Image

Thomas Munch-Laursen, medstifter og adm. direktør i Aguardio

”Vi skylder at vise børn og efterfølgende generationer at vi tager klimaforandring seriøst. Med en Grøn Grundlov sættes der for alvor handling bag transformations mod et mere bæredygtigt samfund."

Image

Marcus Feldthus, medstifter i ABEL

"For nuværende hersker der en tankegang om, at du har ret til det, som du har råd til uafhængigt af, hvad det har af langsigtede konsekvenser for andre. Vi har derfor brug for en grøn grundlov, der sætter den grønne livsstil i centrum nu og tager hensyn til de fremtidige generationers ret til et værdigt liv, hvor de ikke skal betale af på vores klimagæld."

Image

Toke Foss, Group CEO i DEIF

"En grøn grundlov vil kunne gøre en reel forskel. Befolkningen kræver handling. Når forslaget kommer til folkeafstemning, vil vi uden tvivl se den største tilslutning til en grundlovsændring nogensinde!"

Image

Bo Bach Boddum, adm. direktør i Re-Zip

”Grundloven er fundamentet for vores land, og retten til at vokse op uden klimagæld fra tidligere generationer, bør være en grundsten i vores samfund; så ja, vi skal have en klimagrundlov."

Image

Emil Andersen, medstifter og adm. direktør i Planteslagterne

"Vores planets overlevelse er så altoverskyggende, at det virker overflødigt, at skulle skrive det i grundloven. Dog gør menneskets naturlige evolution dette til virkelighed og en ekstrem nødvendighed. En grøn grundlov kan være med til at sikre, at miljøet ikke kan tilsidesættes på trods af regeringsskifter, pandemier og økonomiske op- og nedture, men bliver en fundamental, ja grundlæggende, del af den måde vi bygger vores samfund på i fremtiden."

Image

Isabelle Denaro, stifter i Make Impact FIlms

”Make Impact Films ønsker en grøn grundlov, fordi fundamentet for alt det, vi gør, iværksætter, stifter, bygger, skaber og lovgiver omkring, MÅ være proplanetarisk og positivt for naturen, biodiversiteten og klimasystemet. Hvis ikke dette er tilfældet skal et givet initiativ eller projekt ikke eksistere. Dette fundament bør ikke være politisk betinget men derimod en uomtvistelig del af vores system og samfund.”

Image

Jesper Søgaard, medstifter og direktør i Better Collective

"Den grønne omstilling er vigtigere og mere presserende end nogensinde, og det kræver handling fra politikere, erhvervsliv og civilsamfund, hvis vi skal nå klimamålene. En Grøn Grundlov vil være med til at understøtte, at vi i Danmark får sat denne omstilling øverst på dagsordenen og tager ansvar for at sikre en mere bæredygtig klode for de kommende generationer."

Image

Mikkel Hippe Brun, medstifter af Tradeshift

"En grøn grundlov vil cementere udviklingsretningen for både virksomheder og samfund i de kommende årtier. En af de største udfordringer, vi skal have løst, er at skabe større transparens i virksomhedernes leverandørkæder. Vi skal anvende sammenlignelige standarder for, hvordan vi måler bæredygtig produktion, herunder udledning af drivhusgasser. Her har vi muligheder for at være trendsettere globalt."

Image

Rasmus Stuhr Jakobsen, direktør i CARE Danmark

”Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, må vi sende et signal om, at bæredygtig udvikling har højeste prioritet. Med en grøn grundlov vil Danmark forpligte sig yderligere til at øge de klimapolitiske ambitioner, og kun sådan kan vi sikre retfærdighed for de mennesker, der påvirkes af klimaforandringer – både lokalt og globalt.”

Image

Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling

”Vi støtter 100% op om en opdatering af grundloven, så det grønne får en plads i nationens juridiske fundament. Klima-, miljø- og biodiversitetsdagsordenerne er helt grundlæggende for vores samfund og dets fremtid her på jorden, og det bør selvfølgelig reflekteres i grundloven.”

Image

Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse

”Mennesker har et særligt ansvar for at passe på naturen, og de dyr der lever i naturen. Det er en pligt, at vi overleverer en rig natur med et mangfoldigt dyreliv til de kommende generationer. Ligesom en grøn grundlov støtter op om Dyrenes Beskyttelses vision om et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker og natur. Derfor støtter Dyrenes Beskyttelse en grøn grundlov i Danmark.”

Image

Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund

"Vores natur, miljø og klima er i en historisk dårlig forfatning. Der er simpelthen ikke længere tid til at udskyde indsatser og tiltag, som kan få vores og fremtidige generationers planet på ret kurs igen. Derfor bakker vi op om en Grøn grundlov, så vores natur og miljø bliver grundlovssikret. Danmark har længe brystet sig af at have ”den grønne førertrøje” på, og vil man fortsat det, må en Grøn grundlov være et minimum.”

Image

Eva Kullberg, Formand for Dansk Botanisk Forenings Hovedbestyrelse

”Dansk Botanisk Forening støtter en grøn grundlov, fordi den kan være med til at sikre og beskytte naturen og dermed den danske flora”.

Image

Caspar Olausson, Sekretariatschef i Verdens Skove

"Verdens Skove mener, at det er på høje tid, at naturen får sin retmæssige plads i Grundloven, og derfor støtter vi denne opdatering af Grundloven, som skal være med til at sikre klimaet, miljøet og biodiversiteten."

Image

Rikke Agerholm Therkildsen, Projektchef FN17 Business center

"FN17 Business er sat i verden for at hjælpe start ups og SMV’er med at bruge FN’s verdensmål til bæredygtig forretningsudvikling. Arbejdet med at få en grøn grundlov, er et vigtigt og understøttende element, der kan være med til at sikre den grønne bæredygtige fremdrift. En grøn grundlov vil understrege hvor vigtigt det er for os som individ, som virksomhed og som værende en del af en global verden, at vi SKAL tænke det grønne element og naturen helt ind i kernen og fundamentet for vores samfund!"

Image

Nadia Gullestrup, Forperson i Ungeklimarådet

"Danmark bør have en grundlov, der sikrer en mangfoldig natur og et stabilt klima. Det er nemlig vigtigt for os som unge og for fremtidige generationer, at vi har retten til de samme naturressourcer, som tidligere generationer har haft."

Image

Pia Marie Schougaard, Direktør i Coredesign

"Vi bør tage dybere ansvar omkring miljøet og klimaet, og det vil derfor være naturligt som ressourcestærk nation, at Danmark selvfølgelig støtter op om Grøn Lovgivning. Derfor støtter vi Grøn Grundlov for virkelig at udvise en adfærd, at vi mener det, og vi gør en ekstra indsats i Danmark for miljøet og klimaet – en forfatning, som desuden støtter op omkring de 17. Verdensmål.” 

Image

Annette Kjølby, stifter og ejer, Kjølby Consulting & Coaching

”Vi står midt i et afgørende paradigmeskifte, hvor vi alle skal tænke, vælge og handle anderledes, end vi er vant til, for at sikre balance mellem produktion, forbrug og klodens ressourcer og tilstand – nu og i fremtiden. En grøn grundlov vil bidrage til at politikere, virksomheder og private holdes op på og motiveres til at foretage de bæredygtige valg, som er nødvendige.”

Image

Sarah Bauer Aoun, CEO & Founder, BETTERBOX

"BETTERBOX bakker op om en Grøn Grundlov.
Klima- og biodiversitetskrisen skriger på politisk handling og derfor skal Danmark have en Grøn Grundlov. Nu. Bæredygtighed og omtanke for vores sundhed og planet er kernen i hele BETTERBOX."

Image

Læs Grøn Grundlovs seneste rapport

Retten til rent drikkevand

Hvorfor vi ikke må tage vores rene grundvand for givet
Fra Sydafrika til Californien og Kina oplever man disse år massive problemer med at skaffe vand nok til sine borgere. Et problem vi længe har været forskånet for i Danmark. Vores drikkevand er af en kvalitet, som de færreste i verden er forundt.
Af Joen Moth-Poulsen, Jeppe Mikkelsen, Peter Roslev, Anders Fæste og Esben Hegnsholt

Læs rapport her >

Image

Kontakt

Hvis du er interesseret i at bakke op, så send din organisations logo, et citat om hvorfor du bakker op samt et portrætbillede.
kontakt@grongrundlov.dk

Presse

Kontakt os på nedenstående mail, såfremt du har spørgsmål til projekt Grøn Grundlov, koalitionen eller ønsker et interview.
presse@grongrundlov.dk

Sociale medier