Om Grøn Grundlov

At indånde ren luft og drikke rent vand burde være rettigheder på lige linje med ligestilling og adgang til uddannelse. Det er livsnødvendigt for vores eksistens og for en fri tilværelse, som er det endelige mål for enhver demokratisk retsstat.

Det er et samfundsanliggende, da det er et offentligt gode, der er grundlaget for det almene vel. At sikre fornuftig brug af vores natur og ressourcer er en fælles pligt, derunder en pligt for staten, på samme måde som pligten til at sikre frie demokratiske valg og velfungerende uafhængige domstole.

Studier har vist, at en Grøn Grundlov rent faktisk gør en forskel. Der er påvist en 15% forbedring af miljøet i lande med grønne forfatninger.

Vi ser det som vores pligt over for de kommende generationer at sikre, at miljøet, naturen og klimaet gives videre i en ordentlig stand. Regeringer, folketing og folkestemninger kommer og går, men vores ansvar for fremtiden er for evigt.

Grundloven er ikke ændret siden 1953

Grundloven bør og er historisk set blevet tilpasset de største samfundsmæssige ændringer
Image

Læs Grøn Grundlov's seneste rapport

Retten til rent drikkevand

Hvorfor vi ikke må tage vores rene grundvand for givet
Fra Sydafrika til Californien og Kina oplever man disse år massive problemer med at skaffe vand nok til sine borgere. Et problem vi længe har været forskånet for i Danmark. Vores drikkevand er af en kvalitet, som de færreste i verden er forundt.
Af Joen Moth-Poulsen, Jeppe Mikkelsen, Peter Roslev, Anders Fæste og Esben Hegnsholt

Læs rapport her >

Image

Kontakt

Hvis du er interesseret i at bakke op, så send din organisations logo, et citat om hvorfor du bakker op samt et portrætbillede.
kontakt@grongrundlov.dk

Presse

Kontakt os på nedenstående mail, såfremt du har spørgsmål til projekt Grøn Grundlov, koalitionen eller ønsker et interview.
presse@grongrundlov.dk

Sociale medier